• DOLAR
  3,6400
  % 0,40
 • EURO
  3,9101
  % 0,10
 • ALTIN
  143,5307
  % 0,26
 • BIST
  90.491
  % 0,25
Çağdaş Mimari Yatak Odası Dekorasyonu

Çağdaş Mimari Yatak Odası Dekorasyonu

Yatak odalarınız için sade gösterişli ve dikkat çekice dekorasyon tasarımlarından örnekler alabilir ve kendi evinize kendiniz uygulayabilirsiniz. Evinizin mimarı olmak istemez misiniz. ahşap yatak odası takımı ve yatak odası dekorasyonu değişik yatak odası yatak modelleri ve dekorasyonu

Yatak odalarınız için sade gösterişli ve dikkat çekice dekorasyon tasarımlarından örnekler alabilir ve kendi evinize kendiniz uygulayabilirsiniz.
Evinizin mimarı olmak istemez misiniz.

ahşap yatak odası takımı ve yatak odası dekorasyonu

değişik yatak odası yatak modelleri ve dekorasyonu

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

 • Boğa
 • Boğa
 • İkizler
 • Yengeç
 • Aslan
 • Başak
 • Terazi
 • Akrep
 • Yay
 • Oğlak
 • Kova
 • Balık
KOÇ BURCU YORUMU
Özgür olmak ve isteklerinizi gerçekle?tirmek için harekete geçiyorsunuz. Bu arada yapman?z gereken i?leri pratik bir biçimde çözebilirsiniz. Ancak ili?kiler konusunda daha hevesli ve istekli olacaks?n?z. Sevdi?iniz ile ilgili duygular?n?z derinle?ebilir ve ili?kilerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu arada sa?l???n?za özen göstermeniz gerekiyor. Nedeni anla??lamayan sa?l?k sorunlar? olabilir. Aniden ba?layan sorunlar ba?lad??? gibi birden bire bitebilir. Günün ilerleyen saatlerinde dostlar?n?z ile haberle?eceksiniz ve sevdiklerinizin s?cak ilgisi moralinizi yükseltecek.
BOĞA BURCU YORUMU
Güne heyecanl? ba?layacak ve hareketli bir gün geçireceksiniz. Daha önce sizi zorlayan ve gerilim hissetmenize neden olan konular? bir kez daha gözden geçirecek ve daha önce hissetti?iniz gibi alg?lamayacaks?n?z. Sizin heyecanl? ve istekli tav?rlar?n?z çevrenize yans?yacak. Bu arada dü?ünceleriniz derinle?ebilir ve yeni at?l?mlarda bulunmak için kuvvetli arzular duyabilirsiniz. Daha önce hissetti?iniz isteksiz ve karamsar haliniz de?i?iyor ve ya?am enerjiniz art?yor. ?steklerinizi gerçekle?tirmek için harekete geçebilirsiniz. Yabanc?lar ile i? birli?i yapabilir, ortakl?k kurmak isteyebilirsiniz.
İKİZLER BURCU YORUMU
Sürprizler ve ilginç geli?melerle kar??la?abilirsiniz. Özellikle sabah?n erken saatlerinde heyecanl? ve huzursuz olabilirsiniz fakat hareket halinde olmak keyfinizi yerine getirecek. ?? yerinizde veya evinizde hareketli bir gün geçirebilir, istekleriniz ile ilgili hayaller kurabilirsiniz. Bu arada hesapta olmayan durumlar ortaya ç?kabilir ve meydana gelen olaylar istedi?inizden daha farkl? yönde geli?ebilir. Bu arada kendinizi çok fazla yormaktan kaç?n?n ve sa?l???n?za özen gösterin. Özellikle yediklerinize, içtiklerinize ve uykunuza özen göstermeniz gerekiyor. Kendinizi çok fazla yormaktan kaç?n?n.
YENGEÇ BURCU YORUMU
Kendinizi iyi hissedeceksiniz ve isteklerinizi gerçekle?tirmek için kuvvetli arzular duyacaks?n?z. Olaylar sizin bekledi?iniz gibi geli?iyor. Baz? olaylar ve özellikle sürprizlerden rahats?zl?k duysan?z bile istekli ve heyecanl? bir tav?r içinde olacaks?n?z. Hem a?k, hem de parasal konulara yönelik baz? f?rsatlar ile kar??la?abilirsiniz. Ancak çok küçük detaylar gözünüz büyüyebilir ve fazlas?yla rahat bir tav?r içinde olabilirsiniz. Ancak bugün tembellik yapmayacaks?n?z ve ya?am enerjinizin yükseldi?ini hissedeceksiniz. Daha önce ba?lay?p yar?m b?rakt???n?z i?leri tamamlamak için harekete geçebilirsiniz.
ASLAN BURCU YORUMU
BAŞAK BURCU YORUMU
Bilinçalt?n?z? uyand?ran haberler ve olaylar ile kar??la?aca??n?z bir gün. Dü?ünceleriniz derinle?ebilir. Ancak pratik ve çözümleyici bir tav?r içinde olacaks?n?z. Böylece kayg?lardan uzakla?abilirsiniz. Özellikle bilgisine güvendi?iniz ve çevrenizin sayg? duydu?u ki?iler ile görü?ebilirsiniz ve onlar?n deste?ini isteyebilirsiniz. Hem güçlü ki?ilerin deste?ini alacaks?n?z, hem de iyimser ve anlay??l? ki?ilerin hayata bak?? aç?s?ndan etkileneceksiniz ve siz de bak?? aç?n?z? de?i?tireceksiniz. Böylece içinde bulundu?unuz sorunlar? çözebilirsiniz ve kayg?lardan uzakla?abilirsiniz. Uzaklarda ya?ayan yak?nlar?n?z ziyaretinize gelebilir veya siz gidebilirsiniz.
TERAZİ BURCU YORUMU
Güne keyifli ba?layacak ve yapman?z gereken i?ler ile ilgileneceksiniz. Baz? kar???kl?klar olabilir ve bunlar? çözümlemek için aceleci bir tav?r içine girebilirsiniz. Sorunlar? büyütmeyin ve geli?meleri ak???na b?rak?n. Uzaklarda ya?ayan yak?nlar?n?z ile haberle?ebilirsiniz ve tan??t???n?z farkl? ki?ilerin davran??lar?ndan rahats?zl?k duyabilirsiniz. Özellikle yabanc? ortamlar ve kalabal?k mekanlarda dola??rken davran??lar?n?za özen göstermeniz gerekiyor. Asl?nda ili?kileriniz yeni boyutlar kazanacak. Bu arada sevdiklerinizin ilgisi ve davetleri keyfinizi yerine getirecek ve kendinize olan güveniniz artacak.
AKREP BURCU YORUMU
YAY BURCU YORUMU
Güne heyecanl? ba?layacaks?n?z. Asl?nda bilincinizin derinlerinden yükselen farkl? bir duygu ile uyanabilirsiniz fakat kendinizi iyi hissedeceksiniz. Güzel ve iyimser duygular?n?z? yükseltin. Uzaklarda ya?ayan dostlar?n?z ile haberle?ebilirsiniz. Karma??k durumlar olsa bile ilginç çözümler bulabilirsiniz ve çe?itli ara?t?rmalar yapabilirsiniz. Bu arada dikkatinizi kendinize odaklayacaks?n?z ve fikirlerinizin de?i?iyor oldu?unu dü?üneceksiniz. Yolculuk yapabilir, çe?itli nedenler ile seyahate ç?kabilirsiniz. ?? veya tatil amaçl? veya sebebi ne olursa olsun, yolculuk yapmak keyfinizi yerine getirecek. Geriliminizi çevrenize yans?tmaktan kaç?n?n.
OĞLAK BURCU YORUMU
Güne keyifli ba?layacak ve güçlü beklentiler içinde olacaks?n?z. Kendinizi yenilemek için bulunaca??n?z at?l?mlar çevrenizin dikkatini çekecek. ?stekleriniz de?i?iyor ve dü?ünceleriniz derinle?iyor. Kendinizi rahatlatacak yeni yöntemler geli?tirebilirsiniz. Olaylara farkl? aç?lardan bakabilir ve ya?am felsefenizi de?i?tirebilirsiniz. Özellikle sizden daha farkl? dü?ünen ve farkl? ya?ayan ki?iler dikkatinizi çekecek. Farkl? felsefeleri ve ya?am tarzlar?n? ara?t?rabilirsiniz. Ancak detaylar ile ilgilenirken fazla da??lmasan?z iyi olacak. Bugün sorumluluk hissetti?iniz konular ile ilgilenecek, hareketli ve keyifli bir gün geçireceksiniz.
KOVA BURCU YORUMU
Karar verilmesi gereken durumlar olabilir ve siz karars?zl?k duyabilirsiniz. Özellikle eski fikirleriniz ve alm?? oldu?unuz kararlar de?i?ebilir. ?imdi de?i?iklik yapmak için pek uygun zaman de?il. En az?ndan ?imdilik geli?meleri izleyin ve karar?n?z? sonra verin. Bu arada eviniz veya i? yeriniz ile ilgili baz? de?i?iklikler yapman?z gerekebilir ve bu fikir üzerinizde bask? duygusu uyand?rabilir. ?ddiac? ve tart??mac? bir tav?r içinde bulunmaktan kaç?n?n. Özellikle i? arkada?lar?n?z veya kom?ular?n?z ile tart??maktan kaç?n?n. Sevdiklerinizin ilgisi ve deste?i ile karma??k dü?üncelerden uzakla?abilirsiniz.
BALIK BURCU YORUMU